برین کلینیک چیست؟
نرم افزار مطب برین کلینیک سعی دارد تا با در نظر گرفتن تمام مشکلات کلینیک و مطب ،بهترین راه حل را جهت مدیریت کلینیک و مطب پیش رو شما پزشک عزیز قرار دهد. این نرم افزار قراراست شما را تا انتها همراهی کند تا اشراف کامل برروی مطب خود را در هرجای دنیا داشته باشید و شما را در کاهش هزینه ها، صرفه جویی در زمان و ارائه خدمات بهتر به بیماران کمک کند.
پزشکان نرم افزار برین کلینیک
لیستی از پزشکانی که از این نرم افزار استفاده می کنند.
نرم افزار برین کلینیک چگونه کار میکند که در هر زمان و هر مکان در دسترس است!
می دانید چه ماژولهای برین کلینیک دارد که قادر است مدیریت کلینیک شما را آسان کند!
نرم افزار کلینیک
نوبت دهی
در این قسمت منشی براحتی میتواند به بیمار در هر روز و یا ساعت نوبت دهدوبراحتی میتواند بیماری که قبلا در مطب پرونده داشته را جستجو کند
نرم افزار مطب
پذیرش
بعد ازاینکه به بیمار نوبت داده شد حال باید برای بیمار یک پرونده الکترونیکی تشکیل دهیم
نرم افزار کلینیک
اسنادپزشکی
با استفاده از این منو پزشک به راحتی میتواند تمام اطلاعات بیماررا اسکن کرده و در پرونده الکترونیکی بیمار نگهداری کند
نرم افزار مطب
گزارشاتمالی
با استفاده از این ماژول میتوانیم از تعداد بیمارانی که به انها خدمات ارائه داده ایم و همچنین مقدار درامد هم به صورت روزانه و هم ماهانه آگاه باشیم
بیش از
200000
پرونده پزشکی
پرونده های پزشکی تشکیل شده شامل اطلاعات بیماران می باشد
بیش از
+1200000
نوبت
نوبت های ثبت شده بصورت حضوری در مطب و یا اینترنتی بوده است
بیش از
+100
پزشک
تمامی پزشکان مطب و کلینیک های طرف قرارداد داده ها را در سیتم ثبت و از سابقه اطلاعات بیماران استفاده می کنند.

برین کلینیک چیست؟

چگونه با برین کارکنیم!