قوانین و مقررات

قوانین ومقررات مربوط به نرم افزار

کاربر گرامی، با توجه به اینکه عضویت شما در سایت برین کلینیک به این معنا میباشد که شما قوانین را مطالعه نموده اید و آن را پذیرفته اید، لذا خواهشمند است موارد توضیح داده شده را به دقت مطالعه فرمایید و در استفاده از خدمات سایت مد نظر قرار دهید. حتما به این نکته توجه فرمایید که «پدیده فناوران برین عصرجدید» هیچگونه توافقی با کاربرانی که از موارد زیر پیروی نمیکنند ندارد.

1. برای استفاده از نرم افزار برین کلینیک لازم است که هر کاربری (شخص حقیقی و یا حقوقی) ثبت نام کنندوکاربران موظف به ثبت اطلاعات صحیح می باشند.

2.مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور به عهدۀ کاربران است. در صورت مفقود شدن یا سرقت اطلاعات حساب کاربری، کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع شرکت برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به شرکت انجام نشده است، مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام شده و می‌شود به عهدۀ وی خواهد بود.

3.مسئولیت تامین اینترنت و سخت‌افزار لازم و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوط به آنها برای استفاده از نرم افزار برین کلینیک به عهدۀ کاربران است.

4.مسئولیت پشتیبانی نرم افزار کاملا به عهده شرکت می‌باشد. با این وجود کارشناسان متخصص شرکت به صورت تلفنی و فیلم موظف به رفع مشکلات کاربر(طبق قرارداد) میباشند.

5. همچنین هر شخص (اعم از حقیقی و حقوقی) تنها مجاز به دریافت یک هاست می باشد.

6. شرکت موظف به نگهداری صحیح اطلاعات بیماران میباشد.

تعهدات مجری :

1- مجری متعهد به انجام تمامی موارد موضوع قرارداد می باشد.
2- هم چنین مجری متهد می گردد که کیفیت خدمات خود را مطابق با توافق کیفیت سطح خدمات (SLA) انجام نماید.
3- مجری موظف است که ارتباط مستمر و مناسبی با کارفرما جهت انجام موضو ع قرارداد داشته باشد.
4- مجری حق واگذاری موضوع و تعهدات مندرج در قرارداد را به شخص ثالث نخواهد داشت مگر اینکه مراتب کتبا با کارفرما هماهنگ شده باشد. در غیر اینصورت و چنانچه به واسطه واگذاری موضوع قرارداد به شخص ثالث، بر کارفرما خسارتی وارد گردد؛ می بایست از عهده خسارات براید. که تشخیص خسارت برعهده کارفرما می باشد.
5- در صورت عدم تمایل مجری به پشتیبانی در مدت زمان قرارداد، موظف است کلیه سورس ها و مستندات را به کارفرما تحویل دهد و در بازه زمانی یک ماه از اطلاع کتبی به تیم معرفی شده از سمت کارفرما آموزش های لازم را ارائه نماید.

تعهدات کارفرما :

1- کارفرما موارد و مشکلات موجود را در زمان مناسب به اطلاع مجری برساند.
2- کارفرما موظف است تمامی دسترسی های مورد نیاز مجری را جهت نگهداری، بروزرسانی و جلوگیری از خطا در اختیار مجری قرارد دهد.
3- کارفرما موظف است تمامی تغییرات احتمالی در سیستم های IT خود را(مانند تغییر انیترنت استفاده شده، تغییر در دی ان اس کلاینت ها و ...) به اطلاع مجری برساند.
4- کارفرما حق واگذاری موضوع قرارداد را کلا یا جزا به غیر نخواهد داشت.
5- کارفرما متعهد به اعلام کتبی کلیه موارد درخواستی به طرف اول می باشد، در این خصوص لازم به تأکید است مکالمات شفاهی از نظر مجری مستند نمی باشد.
6- تأمین سخت افزارهای مورد نیاز جهت راه اندازی و استقرار نرم افزار به عهده کارفرما می باشد و عواقب تاخیر در ارائه سخت افزارها به عهده کارفرما می باشد.

محرمانگی :

1. کلیه اطلاعاتی که پیرو این قرارداد بین طرفین رد وبدل می شود اعم از مسائل فنی، تجاری، نام پرسنل درگیر، داده های پایگاه داده سامانه مشمول اصل محرمانگی شده و هیچ یک از طرفین حق افشای آن را تحت هیچ عنوان برای هیچ شخص حقیقی و حقوقی داخل یا خارج از مجموعه تحت تکفل را نداشته و در صورت افشا، نه تنها طرف خاطی مسئول کلیه عواقب آن می باشد که حق فسخ یک طرفه قرارداد را برای طرف دیگر بدون هیچ گونه ادعای خسارتی محترم می شمارد.
2. مفاد این ماده حتی در صورت فسخ قرارداد نافذ باقی خواهد بود.
3. طرفین صرفاً نیروهای درگیر در قرارداد را با التزام به اصل حداقل افشای اطلاعاتی می توانند در جریان امور قرار دهند.
4. در صورت نیاز به افشای اطلاعات برای شخص حقیقی یا حقوقی اجازه کتبی از طرف مقابل ضروری می باشد.
5. در صورت افشای اطلاعات توسط هر یک از طرفین برای شخص حقیقی یا حقوقی مغایر با بند 2 و 3 با حکم قضایی یا درخواست مراجع ذیصلاح می بایست مراتب به اطلاع طرف دیگر برسد تا در صورت نیاز تدابیر لازم اتخاذ گردد.

برین کلینیک
سرویسهای کلود بهترین سرویس برای نگهداری حجم اطلاعات بسیاربالا در دنیا می باشد.وشرکتهای بنام زیادی ازاین قابلیت استفاده می کنند

برین کلینیک چیست؟

چگونه با برین کارکنیم!