اپلیکیشن برین کلینیک

بیماران براحتی می توانند با پزشک خودشان در تعامل باشند
امکانات اپلیکیشن برین کلینیک
نرم افزار مطب

لیست مراکز درمان

مشاهده لیست مراکز درمانی و مطب هایی که از خدمات برین کلینیک استفاده می نمایند
قابلیت مشاهده اطلاعات تماس، پزشک(های) مراکز و مسیریابی با نقشه گوگل
نرم افزار کلینیک

مدارک پزشکی

بارگذاری مدارک پزشکی توسط بیمار
امکان بارگذاری مدارک پزشکی توسط بیمار و مشاهده فایل های بارگذاری شده در نرم افزار برین کلینیک
نرم افزار مطب

نوبت دهی

درخواست رزرو نوبت توسط بیمار
بیمار با انتخاب مرکز درمانی یا مطب مورد نظر، تاریخ و درصورت نیاز به نامه درخواست نوبتی را ثبت می کند. مرکز درمانی باتوجه به تعداد درخواست ها نوبت ها را ساماندهی و به اطلاع بیمار می رساند