قیمت برین کلینیک

قیمتها بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.
سرویس نرم افزاری برین کلینیک

با توجه به اینکه راه اندازي سرور جهت نرم افزار هاي شرکت و همچنین نگهداري و پشتیبانی از آنها براي مشتریان داراي هزینه زیاد و صرف وقت می باشد، شرکت از تکنولوزي هاي جدید SaaSبراي حل این مشکل استفاده نموده است. در این تکنولوژي بجاي خرید لایسنس نرم افزار توسط مشتري و نصب بر روي سرور خود، با هزینه هاي بسیار کمتر سرویس استفاده از نرم افزار را در ازاي پرداخت آبونمان دریافت می نماید. بدین ترتیب تمامی هزینه هاي نگهداري، پشتیبانی از سرور ها بر عهده شرکت می باشد و مشتریان می توانند بدون دغدغه از این محصولات شرکت استفاده نمایند

نرم افزار مطب
قادر به ثبت 200 شماره پرونده خواهید بود.
قیمت 40000 تومان
مدت اعتبار نامحدود
نرم افزار کلینیک
قادر به ثبت 500 شماره پرونده خواهید بود.
قیمت 95000 تومان
مدت اعتبار نامحدود
نرم افزار مطب
قادر به ثبت 1000 شماره پرونده خواهید بود.
قیمت 195000 تومان
مدت اعتبار نامحدود
نرم افزار کلینیک
قادر به ثبت 2500 شماره پرونده خواهید بود.
قیمت 495000 تومان
مدت اعتبار نامحدود
نرم افزار مطب
قادر به ثبت 5000 شماره پرونده خواهید بود.
قیمت 895000 تومان
مدت اعتبار نامحدود
نرم افزار کلینیک
این ماژول برای هر تخصص متفاوت میباشد
قیمت 195000 تومان
مدت اعتبار یکسال
نرم افزار مطب
بعضی از خدمات جزء پاراکلینیک محسوب میشوند در این جا ما یک ماژول به این بخش اختصاص داده ایم
قیمت 155000 تومان
مدت اعتبار یکسال
نرم افزار کلینیک
بااین ماژول می توان به راحتی تمام کالاهای که در کلینیک وارد و یا خارج میشوند را ثبت کرد
قیمت 195000 تومان
مدت اعتبار یکسال
نرم افزار مطب
اگر عکس و نتیجه آزمایش سی تی اسکن واطلاعات دیگر بیمار را دارید در این ماژول نگه دارید
قیمت 215000 تومان
مدت اعتبار یکسال وحجم قابل استفاده 5 گیگابایت
نرم افزار کلینیک
با این ماژول قادرید به بیماران نوبت دهی را یادآوری کنید نکته :هزینه شارژدر قیمت محاسبه نشده است
قیمت 85000 تومان
مدت اعتبار یکسال
نرم افزار مطب
مااین ماژول را طوری طراحی کرده ایم که شما به راحتی بتوانید هرسندی که مربوط به هزینه های مطب می باشد را تنظیم کنید
قیمت 125000 تومان
مدت اعتبار یکسال
نرم افزار کلینیک
ماژول عینک فروشی یک بخش بسیار کامل است که حتی شمارا در انجام حسابداری و همچنین موجودیهای انبار کمک میکند
قیمت 235000 تومان
مدت اعتبار یکسال

برین کلینیک چیست؟

چگونه با برین کارکنیم!