برین کلینیک به عنوان یکی از نرم افزارهای پیشرو در حوزه سلامت و مدیریت مطب هم اکنون به سامانه نسخه الکترونیک بیمه متصل شد و این سرویس به مشتریان بصورت رایگان داده خواهد شد.