یکی از فرآیند های افزایش درآمد در کلینیک ها (بخصوص کلینیک های زیبایی)، اطلاع رسانی جهت مراجعه مجدد افراد است. این مورد هم به افزایش مراجعه و درآمد کمک می کند و هم فرآیندی است برای مشتری مداری و وفادار سازی مشتریان.

در دنیای اطلاعات و با توجه به نیاز مراجعین، اطلاع رسانی به طرق مختلف یک نیاز در کلینیک ها خواهد بود. در بسیاری از کلینیک ها، مراجعه کننده باید چندین بار در فواصل زمانی مختلف به کلینیک مراجعه کند تا بتواند بهترین خدمات درمانی را دریافت کند. حال اینکه با فراموشی مراجعه، ممکن است خدمت به درستی انجام نشود و در نتیجه مراجعه کننده، دچار نارضایتی از خدمت شود( هر چند که کوتاهی از وی بوده و مراجعه مجدد را فراموش کرده است) و این در نهایت سبب ریزش مشتریان در طول زمان خواهد شد.

پس عدم اطلاع رسانی بطور کلی موجب موارد زیر در کلینیک شما خواهد شد :

  • فراموشی نوبت های مراجعین و نارضایتی از خدمات مجموعه بدلیل تکمیل نشده خدمت
  • ریزش مراجعین در طول زمان
  • کاهش درآمد
  • شلوغی بی مورد و بی نظمی در کلینیک با مراجعات تصادفی بدلیل فراموشی نوبت

 

 

مشاوره رایگان : 91303941 021